“…Công nhận các trung tâm đủ điều kiện tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”

Mời xem chi tiết tại đây

Tin liên quan: