Giảm 7% so với mức học phí quy định tại Quyết định số 1174/QĐ-ĐHAG của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho tất cả các ngành, trình độ và hình thức đào tạo (bao gồm cả học lại và học cải thiện)

Chi tiết Quyết định, mời xem tại đây!

Tin liên quan: