QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học) năm học 2016-2017 theo trình độ đào tạo và theo nhóm ngành như sau:

1.1. Đại học ngành: Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 286.000đ/tín chỉ;

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 QD1591.pdf 552.790

Tin liên quan: