"...Phê duyệt sử dụng kết quả hoạt động tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Trường Đại học An giang"

Chi tiết Quyết định, mời xem tại đây!

Tin liên quan: