Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ theo Quyết định số 1781/QĐ-ĐHAG ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học sau đại học, năm 2016 của  Trường Đại học An Giang.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1787-QD-DHAG.pdf 116.345

Tin liên quan: