Ngày 27/8, Trường Đại học An Giang đã sinh hoạt quy chế thi cho các cán bộ viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 của ĐHQG-HCM tại điểm thi An Giang.

Kỳ thi Đánh giá năng lực nhằm tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và phù hợp với đặc thù của các chương trình đào tạo thuộc các đơn vị trong và ngoài hệ thống. Năm 2020, kết quả kỳ thi được sử dụng là một trong những phương án để xét tuyển vào các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM và 57 trường ĐH-CĐ khác. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 30/8/2020 tại TP.HCM, Bến Tre, TP.Nha Trang và An Giang, với  59.227 thí sinh dự thi.
Trường Đại học An Giang phụ trách cụm thi số 16 với 2.820 thí sinh tham gia. Nhà trường đã huy động 248 cán bộ viên chức, người lao động tham gia công tác tổ chức thi. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên của Trường cũng triển khai hoạt động tiếp sức thi với gần 50 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh.
Tại buổi sinh hoạt, các các bộ viên chức đã được ThS Hồ Nhã Phong – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chia sẻ những thông tin chính thức về kỳ thi, phổ biến quy định tổ chức thi, phân công nhiệm vụ cán bộ coi thi và giám sát. Đặc biệt, thầy nhấn mạnh những việc cần lưu ý đối với công tác đảm bảo an toàn kỳ thi trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Ngoài ra, những lưu ý mà cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh cũng như cách giải quyết các tình huống khi thi cũng được thầy trao đổi kỹ.
Thay mặt Ban Chỉ đạo kỳ thi, Phó Hiệu trưởng Trần Văn Đạt hy vọng các cán bộ tham gia công tác tổ chức thi cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn của ĐHQG-HCM và thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 để góp phần cho kỳ thi Đánh giá năng lực diễn ra thành công.

PGS,TS Trần Văn Đạt phát biểu tại buổi sinh hoạt
PGS,TS Trần Văn Đạt phát biểu tại buổi sinh hoạt

 

ThS Hồ Nhã Phong - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chia sẻ những thông tin chính thức về kỳ thi
ThS Hồ Nhã Phong - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chia sẻ những thông tin chính thức về kỳ thi


 

Cán bộ tham gia công tác tổ chức kỳ thi nghiên cứu tài liệu hướng dẫn
Cán bộ tham gia công tác tổ chức kỳ thi nghiên cứu tài liệu hướng dẫn

Anh Thư - TV

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: