Ngày 22/12, bạn Nguyễn Hữu Lợi (DH19TH1, ngành Công nghệ thông tin) và bạn Chế Thị Ngọc Hân (DH18NV, ngành Sư phạm Ngữ văn), Trường Đại học An Giang đã được tuyên dương tại “Liên hoan Sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM năm 2020” do Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM tổ chức.

Sinh viên 5 tốt là hình mẫu người sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, biết hướng về cộng đồng, tích cực tham gia hoạt động xã hội, biết tự trang bị những kỹ năng thực hành xã hội, năng động hội nhập quốc tế, có sức khỏe tốt để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Liên hoan nhằm tuyên dương, nhân rộng các điển hình sinh viên 5 tốt tiêu biểu và là dịp để đại biểu các trường thành viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong học tập và hoạt động phong trào.
Năm 2020, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM tuyên dương 166 gương Sinh viên 5 tốt ĐHQH-HCM. Bạn Nguyễn Hữu Lợi là 1 trong số 20 gương “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” được tuyên dương.

Minh Anh (tổng hợp thông tin)

 Toàn cảnh lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM (Ảnh: BTC)
 Toàn cảnh lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM (Ảnh: BTC)

 

Bạn Nguyễn Hữu Lợi (DH19TH1, ngành Công nghệ thông tin) được tuyên dương gương “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu”
Bạn Nguyễn Hữu Lợi (DH19TH1, ngành Công nghệ thông tin) được tuyên dương gương “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu”

 

Bạn Chế Thị Ngọc Hân (DH18NV, ngành Sư phạm Ngữ văn) được tuyên dương tại Liên hoan
Bạn Chế Thị Ngọc Hân (DH18NV, ngành Sư phạm Ngữ văn) được tuyên dương tại Liên hoan


 

Đôi bạn “Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM”
Đôi bạn “Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM”

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: