Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp giấy phép thay đổi tên Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang thành Tạp chí Khoa học quốc tế AGU (AGU International Journal of Sciences) và tăng số kỳ hạn xuất bản trong năm.

Theo đó, từ tháng 6/2019, Tạp chí Khoa học quốc tế AGU sẽ tăng kỳ hạn xuất bản từ 6 kỳ/năm lên 10 kỳ/năm, trong đó có 4 kỳ xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh theo chuẩn học thuật quốc tế, ở 4 nhóm lĩnh vực chuyên ngành như sau:
- Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục (Social Sciences, Humanities and Education)
- Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật (Political Sciences, Economics and Law)
- Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học (Agricultural Sciences, Fisheries and Biotechnology)
- Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường (Natural Sciences, Technology and Environment)

Sinh viên Trường Đại học An Giang tích cực trong nghiên cứu khoa học
Ảnh minh họa: Sinh viên Trường Đại học An Giang trong giờ thực hành thí nghiệm


Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang (nay là Tạp chí Khoa học quốc tế AGU) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản vào tháng 07/2013. Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước chấp nhận đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học ở 6 Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành, liên ngành, gồm Nông nghiệp – Lâm nghiệp; Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản; Hóa học – Công nghệ thực phẩm; Triết học – Xã hội học – Chính trị; Giáo dục học; và Kinh tế.
Để cộng tác với Tạp chí Khoa học quốc tế AGU, các tác giả vui lòng gửi bản thảo bài viết qua địa chỉ email: tapchikhoahoc@agu.edu.vn hoặc truy cập website: http://sj.agu.edu.vn để xem trực tuyến các công trình khoa học đã được công bố.

Huỳnh Cam (tổng hợp thông tin)
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: