Ngày 20/4/2021, Trường Đại học An Giang đã tổ chức tập huấn đánh giá cấp ĐHQG-HCM theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đối với 4 chương trình đào tạo: Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh.

Tham dự chương trình có các thành viên Hội đồng tự đánh giá, thư ký, các nhóm chuyên trách và các thành viên có liên quan đến công tác đánh giá của 4 chương trình đào tạo.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được ThS Ngô Thị Kim Duyên – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giới thiệu tổng quan về hoạt động tự đánh giá Chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA (phiên bản 3.0), quy trình đánh giá cấp ĐHQG-HCM và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng.
Ngoài ra, báo cáo viên cũng chia sẻ một số kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc cho đại biểu trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường.
Phát biểu tại buổi tập huấn, ThS Hồ Nhã Phong – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng. Hoạt động đánh giá cấp ĐHQG-HCM được tổ chức nhằm rà soát và giám sát chất lượng trong hệ thống ĐHQG-HCM, kết quả đánh giá là cơ sở để Trường cải tiến chất lượng và chuẩn bị cho đánh giá ngoài. Công tác đảm bảo chất lượng là việc làm được thực hiện thường xuyên, liên tục và mong rằng quý thầy cô tham dự tập huấn sẽ nỗ lực làm tốt công tác này, giúp Trường ĐHAG ngày càng phát triển trong xu thế hội nhập giáo dục đại học hiện nay.
Theo kế hoạch, chương trình đánh giá cấp ĐHQG-HCM 04 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29/4/2021.

Anh Thư – TV

Quý thầy cô tham dự tập huấn
Quý thầy cô tham dự tập huấn

 

ThS Ngô Thị Kim Duyên – Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL giới thiệu tổng quan về công tác đánh giá CTĐT
ThS Ngô Thị Kim Duyên – Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL giới thiệu tổng quan về công tác đánh giá CTĐT

 

TS Nguyễn Phương Thảo – Trưởng Khoa Sư phạm đặt câu hỏi cho báo cáo viên
TS Nguyễn Phương Thảo – Trưởng Khoa Sư phạm đặt câu hỏi cho báo cáo viên

 

ThS Trương Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL giải đáp thắc mắc cho quý thầy cô
ThS Trương Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL giải đáp thắc mắc cho quý thầy cô


 

ThS Hồ Nhã Phong – Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL phát biểu tại buổi tập huấn
ThS Hồ Nhã Phong – Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL phát biểu tại buổi tập huấn

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: