Ngày 1-2/7/2020, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (KT & ĐBCL) Trường Đại học An Giang tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm McMIX để soạn thảo đề thi trắc nghiệm cho gần 50 cán bộ, giảng viên.

Lớp tập huấn nhằm giúp nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên trong việc soạn đề thi, đánh giá học phần bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, từ đó hạn chế tối đa các sai sót về kỹ thuật soạn thảo và tiết kiệm thời gian. 
Tại buổi tập huấn, ThS Huỳnh Thanh Việt – chuyên viên Phòng KT & ĐBCL giới thiệu tính năng, hướng dẫn cài đặt và công dụng của phần mềm McMIX. Báo cáo viên cũng đã dành phần lớn thời gian để hướng dẫn từng bước thực hiện biên soạn và trộn đề thi trắc nghiệm một cách cụ thể, chi tiết. Những minh họa được thực hiện và giải thích rõ ràng giúp cho các giảng viên nhanh chóng ứng dụng phần mềm này vào công tác soạn đề thi ngay sau buổi tập huấn.

Báo cáo viên ThS Huỳnh Thanh Việt – chuyên viên Phòng KT & ĐBCL
Báo cáo viên ThS Huỳnh Thanh Việt – chuyên viên Phòng KT & ĐBCL

 

Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Giảng viên tham gia lớp tập huấn
Giảng viên tham gia lớp tập huấn


 

ThS Huỳnh Thanh Việt hướng dẫn sử dụng phần mềm McMIX
ThS Huỳnh Thanh Việt hướng dẫn sử dụng phần mềm McMIX

Thiện Mỹ - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: