Sáng 30/3, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học. PGS.TS Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang chủ trì phiên thẩm định.

Tại buổi thẩm định, ThS Vũ Thị Thanh Đào – Phó trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm thành viên tổ soạn thảo CTĐT đã trình bày tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung CTĐT của ngành. 
Mục tiêu của CTĐT chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ Đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực kiểm tra, đảm bảo chất lượng thực phẩm; quản lý an toàn vệ sinh và đảm bảo dinh dưỡng thực phẩm. Đồng thời, người học biết áp dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong thực hành chế biến thực phẩm và triển khai sản xuất sản phẩn thực phẩm ở qui mô công nghiệp; có khả năng sáng tạo và học tập suốt đời; có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; có trách nhiệm đối với người tiêu dùng và cộng đồng xã hội. 
Hội đồng thống nhất mục tiêu đề ra của chương trình và đánh giá cao nội dung CTĐT của ngành. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đã có một số góp ý để hoàn thiện CTĐT như: giảm bớt một số chứng chỉ học phần, hoàn chỉnh nội dung chương trình đào tạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình mở ngành.

Bạch Tuyết - TV

PGS.TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH An Giang chủ trì cuộc thẩm định
PGS.TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH An Giang chủ trì cuộc thẩm định

 

ThS Vũ Thị Thanh Đào – Phó trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm, đại diện Tổ soạn thảo trình bày tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung CTĐT của ngành
ThS Vũ Thị Thanh Đào – Phó trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm, đại diện Tổ soạn thảo trình bày tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung CTĐT của ngành

 

PGS.TS Phạm Văn Hùng - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Quốc tế, Ủy viên phản biện 2 phát biểu
PGS.TS Phạm Văn Hùng - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Quốc tế, Ủy viên phản biện 2 phát biểu

 

ThS. Nguyễn Ngọc Huy - Phòng Nghiệp vụ, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang góp ý cho chương trình đào tạo
ThS. Nguyễn Ngọc Huy - Phòng Nghiệp vụ, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang góp ý cho chương trình đào tạo


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: