Thực hiện theo quy trình mở ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều ngày 02/3/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Hóa học trình độ đại học.

Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Phó Trưởng Khoa Sư phạm, Trường ĐH Cần Thơ); Phản biện 1: TS. Ngô Quốc Luân (giảng viên Khoa Sư phạm, Trường ĐH Cần Thơ); Phản biện 2: TS. Trần Quốc Trị (Trưởng khoa Hóa – Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp, Trường ĐH Đồng Tháp); Ủy viên: NCS. Trương Văn Tấn (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Được, tỉnh Bình Phước); Thư ký: TS. Bùi Phước Phúc (giảng viên Khoa Sư phạm, Trường ĐH An Giang).

Tại buổi thẩm định, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng – Phó Trưởng Bộ môn Hóa, thành viên tổ soạn thảo CTĐT đã trình bày tóm lược chương trình đào tạo ngành Hóa học trình độ đại học gồm: Thông tin tổng quát (Tên gọi ngành, vị trí làm việc); mục tiêu tổng quát (kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp) và đi sâu phân tích cấu trúc chương trình và kế hoạch giảng dạy.

Theo các thành viên Hội đồng thẩm định, Chương trình đào tạo ngành Hóa học trình độ đại học của Trường Đại học An Giang đã đáp ứng yêu cầu về tất cả nội dung để mở ngành như: Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, cấu trúc - nội dung chương trình, thời lượng giảng dạy và đề cương chi tiết các học phần. Điểm nổi bật của chương trình là nội dung đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với địa phương. Các thành viên Hội đồng đã có một số góp ý để hoàn thiện CTĐT như: Bổ sung các học phần về HACCP và BRC để sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với thực tiễn công tác tại các doanh nghiệp sản xuất; lược bỏ một số nội dung trùng lắp trong đề cương chi tiết của một số học phần; thay thế việc đánh giá qua seminar bằng kết quả thực tập thực tế ở học phần Ứng dụng Hóa học…

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, 5/5 thành viên đồng ý Chương trình đào tạo ngành Hóa học trình độ Đại học của Trường Đại học An Giang đạt yêu cầu.

Anh Thư – TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: