Sáng ngày 15/4/2017, Trường Đại học An Giang đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán trình độ đại học.

Hội đồng thẩm định gồm có 5 thành viên, Chủ tịch Hội đồng - TS. Nguyễn Văn Hồng (Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Tp. Cần Thơ); Phản biện 1 - PGS,TS. Nguyễn Phú Lộc (Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ); Phản biện 2 - TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung (Trưởng Bộ môn Lý luận & Phương pháp dạy học môn Toán, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh) và 2 thành viên khác.

Buổi thẩm định có sự tham dự của PGS,TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và các thành viên nhóm chuyên trách ngành Sư phạm Toán, Khoa Sư phạm.

Tại buổi thẩm định, ThS. Võ Thành Tài - Phó Trưởng Bộ môn Toán, đại diện nhóm chuyên trách, đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán, kế hoạch giảng dạy, đề cương chi tiết các học phần, việc xây dựng mục tiêu đào tạo bám sát với chuẩn đầu ra của ngành.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định, TS. Nguyễn Văn Hồng nhận xét chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán được xây dựng chi tiết, công phu, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập. Theo Tiến sĩ, để chương trình được hoàn thiện, nhóm biên soạn cần cập nhật và bổ sung một số nội dung như: Các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo; tăng số tiết cho các học phần về phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy; cập nhật, bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với từng học phần. Các thành viên khác của Hội đồng góp ý thêm một số một số tiêu chí cần thống nhất trong cách viết, cách diễn đạt và sử dụng một số thuật ngữ sao cho phù hợp.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, có 5/5 phiếu đồng ý chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán đạt yêu cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học An Giang đã có hai chương trình đào tạo tổ chức Hội đồng thẩm định theo tiêu chuẩn CDIO. Trong thời gian tới, Trường sẽ tiếp tục triển khai thẩm định các ngành đào tạo còn lại.

Cẩm Thiêu - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: