Sáng ngày 01/4/2017, tại phòng họp 4, Trường Đại học An Giang đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ đại học.

Thành phần Hội đồng gồm có 5 thành viên: Chủ tịch Hội đồng- PGS,TS. Trầm Thị Xuân Hương (Phó Trưởng Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh), Phó Chủ tịch Hội đồng -  PGS,TS. Trương Thị Hồng (Trưởng Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh), PGS,TS. Trương Đăng Lộc (Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ), TS. Phan Đình Khôi (Trưởng Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ), và TS. Nguyễn Trí Tâm - Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.

Buổi thẩm định có sự tham dự của PGS,TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và các thành viên nhóm chuyên trách ngành Tài chính -Ngân hàng, Khoa Kinh tế, Trường Đại học An Giang.

Tại buổi thẩm định, ThS. Nguyễn Thị Vạn Hạnh - Trưởng Bộ môn Tài chính - Kế toán, đại diện nhóm chuyên trách, đã trình bày về quá trình biên soạn chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, mục tiêu đào tào của ngành, kế hoạch giảng dạy, đề cương chi tiết các môn học, những mảng kiến thức chuyên ngành phù hợp với chuẩn đầu ra.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định, PGS,TS. Trầm Thị Xuân Hương đã có một số ý kiến xoay quanh nội dung của chương trình đào tạo: Khối kiến thức ngành cần được sắp xếp, phân bổ cho phù hợp để tạo nên đặc trưng riêng của ngành tài chính - ngân hàng; việc đào tạo kỹ năng cho người học cần tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng mềm nhất là đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng; chuẩn đầu ra môn học nên tích hợp chuẩn đầu ra ngành theo 3 mức độ là kiến thức - kỹ năng - thái độ... Ngoài ra, các thành viên Hội đồng góp ý thêm một số điểm về kết cấu, văn phong và hướng điều chỉnh để chương trình được hoàn thiện hơn.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, có 5/5 phiếu đồng ý chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng đạt yêu cầu.

Cẩm Thiêu - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: