Sáng ngày 7/10/2017, tại phòng họp 4, Trường Đại học An Giang đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Văn học, trình độ đại học.

Thành phần Hội đồng gồm có 5 thành viên: Chủ tịch Hội đồng- PGS,TS. Đoàn Lê Giang (Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh); Phản biện 1: PGS,TS. Nguyễn Kim Châu (Trưởng Khoa Khoa học xã hội, ĐH Cần Thơ); Phản biện 2: TS. Hà Minh Châu (Phó Trưởng Khoa Sư phạm-ĐH Sài Gòn); Ủy viên: ThS. Nguyễn Trung Hiếu (Chuyên viên – biên tập viên, Tạp chí Văn hóa - Lịch sử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang); Thư ký: TS. Nguyễn Đức Thăng (Bộ môn Ngữ văn-ĐH An Giang). 

ThS. Trần Tùng Chinh -Trưởng Bộ môn Ngữ văn, Trường ĐH An Giang giới thiệu đề án mở mã ngành đào tạo ngành Văn học, trình độ Đại học được xây dựng dựa trên cầu nhu cầu nhân lực của địa phương trong những năm gần đây và chương trình đào tạo được tham khảo từ một số trường đại học có thâm niên đào tạo như Đại học Cần Thơ, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Tp. HCM). Thạc sỹ Trần Tùng Chinh đã trình bày tóm lược chương trình đào tạo, gồm: Thông tin tổng quát (Tên gọi ngành, vị trí làm việc); Mục tiêu tổng quát (kiến thức, kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp) và đi sâu phân tích cấu trúc chương trình và kế hoạch giảng dạy. 

Thay mặt cho Hội đồng thẩm định, PGS,TS. Đoàn Lê Giang đã đánh giá những điểm nổi bật của chương trình như: Đảm bảo những kiến thức cơ bản, mang tính hiện đại, thiết thực và địa phương hóa. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khoa học, chương trình cần được đánh giá lại việc phân bố khối kiến thức như: Lược bỏ một số môn học đã được học ở phổ thông, thay vào đó là những môn học thiết thực khác như Phương pháp nghiên cứu khoa học, Dẫn luận ngôn ngữ; Môn ngoại ngữ nên chọn 1 trong 2 (Tiếng Anh, Tiếng Trung)…

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, có 5/5 phiếu đồng ý chương trình đào tạo ngành Cử nhân văn học, trình độ đại học. 

Hồng Loan – Thư viện
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: