Sáng ngày 26/5/2017, Trường Đại học An Giang đã tổ chức thẩm định Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục.

Hội đồng thẩm định gồm có 4 thành viên, Chủ tịch Hội đồng - TS. Mỵ Giang Sơn (Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Sài Gòn); Phản biện 1 - PGS,TS. Võ Văn Lộc (Giảng viên Trường Đại học Sài Gòn); Phản biện 2 - TS. Phan Trọng Nam (Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp); Phản biện 3 - TS. Phạm Hữu Ngãi (Giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp).

Thay mặt Tổ biên soạn, TS. Trần Thị Thanh Huế - Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ đã trình bày mục tiêu, nội dung, kế hoạch giảng dạy và đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản lý giáo dục trình độ thạc sĩ.

Theo Hội đồng thẩm định, chương trình đào tạo được xây dựng công phu, đúng quy trình, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mở ngành. Hội đồng thẩm định cho rằng để chương trình được hoàn thiện hơn, Tổ biên soạn cần điều chỉnh một số nội dung như: bổ sung yêu cầu người học về năng lực viết bài nghiên cứu khoa học công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín của quốc tế; đổi tên một số học phần cho phù hợp với xu thế hiện nay; cập nhật, bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với từng học phần; thống nhất trong cách viết, cách diễn đạt và sử dụng một số thuật ngữ.

Ông Lê Trọng Trí - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết, hiện nay cán bộ quản lý giáo dục có trình độ thạc sĩ trong Tỉnh chưa nhiều, khi học ở các địa phương khác gặp khó khăn về thời gian và kinh tế. Vì vậy, khi ngành Quản lý giáo dục trình độ thạc sĩ được mở tại tỉnh An Giang sẽ đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người học.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng thẩm định và đại diện nhà sử dụng nhân sự, có 5/5 phiếu đồng ý cho chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục đạt yêu cầu.

Hữu Nghị - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: