Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-ĐHAG ngày 04/9/2015, ngày 03/11/2016 vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán và ngành Việt Nam học theo bộ tiêu chuẩn AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - Asean University Network).

Tham dự buổi nghiệm thu có PGS, TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên của Hội đồng, Ban thư ký và các thành viên nhóm chuyên trách các ngành.

Tại các buổi nghiệm thu, đại diện từng nhóm chuyên trách đã trình bày báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành theo AUN phiên bản 3.0 bao gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Các báo cáo chỉ rõ những minh chứng của từng tiêu chí và nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chuẩn mà chương trình đào tạo đang thực hiện.

Các thành viên của Hội đồng đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp các nhóm chuyên trách hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, như về mặt nội dung: Cần bám sát nội hàm của từng tiêu chuẩn để xây dựng chương trình đào tạo; cần bám sát vào từ khóa của các tiêu chí để đảm bảo nội hàm của từng tiêu chí; cần bổ sung và điều chỉnh một số minh chứng, trích dẫn số liệu đảm bảo tính chính xác; cần đề ra kế hoạch hành động cụ thể theo từng giai đoạn, đồng thời, có những giải pháp khả thi để khắc phục những điểm còn hạn chế... Về hình thức trình bày một số tiêu chí cần cân đối với nội dung; cần thống nhất trong cách viết và cô đọng phần mô tả; chú ý lỗi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi hành văn... Riêng đối với báo cáo của ngành Sư phạm Toán cần bổ sung phụ lục viết tắt và một số sơ đồ, biểu bảng.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS,TS. Võ Văn Thắng, đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên Ban thư ký và nhóm chuyên trách, đồng thời, lưu ý thêm một số điểm về thể thức văn bản như: Văn phong, kết cấu, cách diễn đạt và sử dụng một số thuật ngữ sao cho phù hợp, hạn chế sử dụng các từ ngữ ước lượng, định tính. Đề xuất hướng điều chỉnh các báo cáo tự đánh giá được chất lượng hơn, Hiệu trưởng nhấn mạnh: Một là, phần giới thiệu chung về Trường cần thống nhất giữa các báo cáo tự đánh giá của các ngành, đồng thời làm sao thể hiện được nét đặc thù và thế mạnh riêng để làm nổi bật từng ngành học; hai là, các nhóm chuyên trách đứng trên cương vị nhà trường để đánh giá khách quan các tiêu chí; ba là, đánh giá phải dựa vào chương trình đào tạo đã áp dụng và phải có chương trình đối sánh; bốn là, các số liệu minh chứng cần sử dụng chính xác và nhất quán.

Cũng tại buổi nghiệm thu, các nhóm chuyên trách đã giải trình và ghi nhận các nội dung mà Hội đồng nghiệm thu góp ý. Sau thời gian 10 ngày điều chỉnh, báo cáo tự đánh giá sẽ được công bố trên website của Trường, Thư viện và lưu tại các phòng ban chức năng có liên quan.

Trong tháng 11/2016, Trường tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo của 10 ngành  theo bộ tiêu chuẩn AUN. Trong đó, nghiệm thu lần 1 đối với 6 ngành: Sư phạm Toán, Việt Nam học, Khoa học Cây trồng, Công nghệ - Kỹ thuật - Môi trường, Giáo dục chính trị, Quản trị Kinh doanh; nghiệm thu lần 2 đối với các ngành: Tài chính Ngân hàng, Công nghệ Thông tin, Phát triển Nông thôn và Công nghệ Thực phẩm.

Huỳnh Cam - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: