Sáng 17/02, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Đề tài “Xây dựng lược đồ, sơ đồ một số trận đánh lớn trong lịch sử Việt Nam giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)” do ThS Lê Trương Ánh Ngọc - giảng viên Bộ môn Lịch sử, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.
Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng một số lược đồ, sơ đồ các trận đánh lớn trong giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Kết quả, đề tài đạt 84,5/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.
Sáng cùng ngày, Hội đồng cũng đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng phần mềm Google Earth phục vụ giảng dạy sinh viên chuyên ngành Sư phạm Địa lí theo định hướng phát triển năng lực” do ThS Tô Minh Châu -  giảng viên Bộ môn Địa lý, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.
Mục tiêu của đề tài nhằm ứng dụng Google Earth thiết kế được một số nội dung cho bài giảng ở hai học phần Địa lý tự nhiên các lục địa và Địa lý kinh tế - xã hội thế giới theo định hướng phát triển năng lực; đánh giá tính hiệu quả của việc ứng dụng Google Earth thông qua thực nghiệm sư phạm. Kết quả, đề tài đạt 84/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Hữu Nghị - TV

Buổi xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Xây dựng lược đồ, sơ đồ một số trận đánh lớn trong lịch sử Việt Nam giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)”
Buổi xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Xây dựng lược đồ, sơ đồ một số trận đánh lớn trong lịch sử Việt Nam giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)”

 

ThS Trần Thế Định – Thành viên nhóm tác giả đề tài “Xây dựng lược đồ, sơ đồ một số trận đánh lớn trong lịch sử Việt Nam giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)” giải trình các ý kiến của Hội đồng
ThS Trần Thế Định – Thành viên nhóm tác giả đề tài “Xây dựng lược đồ, sơ đồ một số trận đánh lớn trong lịch sử Việt Nam giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)” giải trình các ý kiến của Hội đồng

 

PGS. TS Võ Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến
PGS. TS Võ Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến

 

Buổi xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Ứng dụng phần mềm Google Earth phục vụ giảng dạy sinh viên chuyên ngành Sư phạm Địa lí theo định hướng phát triển năng lực”
Buổi xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Ứng dụng phần mềm Google Earth phục vụ giảng dạy sinh viên chuyên ngành Sư phạm Địa lí theo định hướng phát triển năng lực”

 

ThS Tô Minh Châu – Chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng phần mềm Google Earth phục vụ giảng dạy sinh viên chuyên ngành Sư phạm Địa lí theo định hướng phát triển năng lực” báo cáo đề cương chi tiết
ThS Tô Minh Châu – Chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng phần mềm Google Earth phục vụ giảng dạy sinh viên chuyên ngành Sư phạm Địa lí theo định hướng phát triển năng lực” báo cáo đề cương chi tiết

 

TS Phan Hoàng Linh – Trường Đại học Cần Thơ, Phản biện 1 góp ý cho đề cương chi tiết: “Ứng dụng phần mềm Google Earth phục vụ giảng dạy sinh viên chuyên ngành Sư phạm Địa lí theo định hướng phát triển năng lực”
TS Phan Hoàng Linh – Trường Đại học Cần Thơ, Phản biện 1 góp ý cho đề cương chi tiết: “Ứng dụng phần mềm Google Earth phục vụ giảng dạy sinh viên chuyên ngành Sư phạm Địa lí theo định hướng phát triển năng lực”


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: