Ngày 15/4, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang (ĐHAG), ĐHQG-HCM đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 giáo trình chuyên ngành Kỹ thuật - Môi trường bằng hình thức trực tuyến.

Giáo trình “Tài nguyên nước” do TS Trần Ngọc Châu và TS Nguyễn Thanh Hùng - Giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường, ThS Nguyễn Thị Bé Phúc - Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau Đại học, ThS Đào Thị Việt Hương - Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đồng biên soạn. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, nhằm giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu ở lĩnh vực tài nguyên nước cũng như quá trình tiếp nhận, lan truyền và sự biến đổi của vật chất thải vào nguồn nước bao gồm tài nguyên nước mặt và nước dưới đất.
Giáo trình “Nguyên lý cơ bản kỹ thuật môi trường” do TS Nguyễn Thanh Hùng và TS Trần Ngọc Châu  - Giảng viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường biên soạn. Giáo trình được kết cấu thành 06 chương, nhằm cung cấp cho sinh viên một kiến thức nền tảng về những nguyên lý, quá trình chuyển hóa cơ bản của vật chất xảy ra trong môi trường.
Tại buổi xét duyệt, đại diện từng nhóm biên soạn đã lần lượt trình bày báo cáo đề cương chi tiết các giáo trình ở các khía cạnh như: mục tiêu, tính cấp thiết của tài liệu, các nhóm học phần sử dụng, nội dung các chương của từng giáo trình.
Theo Hội đồng Khoa học, các giáo trình phù hợp với chương trình đào tạo theo các chuyên ngành của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường. Đây là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu.  
Hội đồng cũng có nhiều ý kiến góp ý cho nhóm biên soạn chỉnh sửa hoàn thiện đề cương chi tiết giáo trình, đồng thời đề nghị chủ biên hoàn chỉnh đề cương chi tiết của giáo trình  và nộp lại cho Hội đồng đúng tiến độ.

Lê Mỹ - TV

TS Trần Ngọc Châu đại diện nhóm biên soạn  báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Tài nguyên nước” trước Hội đồng Khoa học
TS Trần Ngọc Châu đại diện nhóm biên soạn  báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Tài nguyên nước” trước Hội đồng Khoa học

 

TS Nguyễn Thanh Hùng đại diện nhóm biên soạn báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Nguyên lý cơ bản kỹ thuật môi trường” trước Hội đồng Khoa học
TS Nguyễn Thanh Hùng đại diện nhóm biên soạn báo cáo đề cương chi tiết giáo trình “Nguyên lý cơ bản kỹ thuật môi trường” trước Hội đồng Khoa học


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: