Ngày 18/01, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài “Thiết kế và dựng phim giáo khoa: một số thí nghiệm Vật lý đại cương” do ThS Hồ Xuân Huy - Bộ môn Vật lý, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm và ThS Nguyễn Hồng Hải - Phòng Quản trị - Thiết bị làm thành viên.
Mục tiêu của đề tài nhằm thiết kế và dựng bốn đoạn phim giáo khoa về thí nghiệm Vật lý đại cương nhằm tạo một phương tiện hỗ trợ công tác dạy - học mới cho các học phần: Vật lý đại cương-TH, Vật lý đại cương B, Vật lý đại cương A2.
Theo Hội đồng, đề tài có tính mới trong ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tạo ra những phương tiện dạy học trực quan sinh động. Hội đồng đề nghị chủ nhiệm chỉnh sửa lại tên đề tài thành: “Xây dựng phim hướng dẫn một số thí nghiệm Vật lý đại cương”. 
Trong ngày, Hội đồng cũng đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học “Tổng hợp vật liệu Amine/TiO2 cho hấp phụ nitrate và phosphate” do ThS Lê Trí Thích - Phòng Quản trị thiết bị làm chủ nhiệm và PGS.TS Nguyễn Trung Thành - Trưởng Phòng Đào tạo, ThS Phan Phước Toàn - Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường, ThS Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phòng Quản trị thiết bị làm thành viên.
Mục tiêu của đề tài: Xác định tỷ lệ thể tích triamine silane thích hợp trong quá trình tổng hợp vật liệu triamine trên chất mang TiO2; đánh giá khả năng hấp phụ ion nitrate và phosphate của vật liệu Amine/TiO2 trong điều kiện phòng thí nghiệm. 
Để phù hợp với quá trình nghiên cứu, các thành viên trong Hội đồng đã đề nghị chủ nhiệm đề tài sửa tên đề tài thành: “Tổng hợp vật liệu Amine/TiO2 ứng dụng cho hấp phụ nitrate và phosphate”. Đề tài được đánh giá là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu.
Kết quả, Hội đồng đã thông qua đề cương chi tiết 02 đề tài nghiên cứu khoa học và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc – TV

Buổi báo cáo đề cương chi tiết đề tài “Thiết kế và dựng phim giáo khoa: một số thí nghiệm Vật lý đại cương” do ThS. Hồ Xuân Huy làm chủ nhiệm
Buổi báo cáo đề cương chi tiết đề tài “Thiết kế và dựng phim giáo khoa: một số thí nghiệm Vật lý đại cương” do ThS. Hồ Xuân Huy làm chủ nhiệm

 

ThS. Lê Trí Thích báo cáo đề cương chi tiết đề tài “Tổng hợp vật liệu Amine/TiO2 cho hấp phụ nitrate và phosphate”
ThS. Lê Trí Thích báo cáo đề cương chi tiết đề tài “Tổng hợp vật liệu Amine/TiO2 cho hấp phụ nitrate và phosphate”


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: