Chiều 18/12, Hội đồng khoa học Trường ĐH An Giang đã họp nghiệm thu Đề tài NCKH “Xây dựng phần mềm quản lý điểm rèn luyện của sinh viên Trường Đại học An Giang”.

Đồng chủ nhiệm đề tài là ThS Lê Hoàng Anh và ThS Nguyễn Thái Dư - giảng viên Khoa Công nghệ thông tin cùng các thành viên ThS Nguyễn Thị Lan Quyên, ThS Châu Ngân Khánh và ThS Huỳnh Cao Thế Cường.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng phần mềm hỗ trợ việc đánh giá, xét duyệt, theo dõi quá trình đánh giá và lưu trữ dữ liệu điểm rèn luyện. Phần mềm bao gồm những chức năng chính thức như: Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ điểm rèn luyện theo từng học kỳ; xây dựng phần mềm trực tuyến hỗ trợ chuyên viên phòng Công tác sinh viên, cố vấn học tập, lãnh đạo đơn vị và sinh viên có thể đánh giá, xét duyệt, theo dõi quá trình đánh giá điểm rèn luyện một cách thuận lợi, nhanh chóng và giảm thời gian giải quyết công việc.
Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa và có tính ứng dụng cao, thực tế đã được đưa vào áp dụng từ học kỳ 2 của năm học 2018 – 2019, giúp cho công tác quản lý điểm rèn luyện của sinh viên Trường Đại học An Giang được thuận lợi và nhanh chóng hơn. 

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề tài đạt 84,9/100 điểm, xếp loại Khá.

Nhóm tác giả Khoa Công nghệ thông tin
Nhóm tác giả Khoa Công nghệ thông tin

 

TS. Nguyễn Văn Hòa và ThS Huỳnh Phước Hải phản biện cho đề tài của ThS Lê Hoàng Anh
TS. Nguyễn Văn Hòa và ThS Huỳnh Phước Hải phản biện cho đề tài của ThS Lê Hoàng Anh

 

ThS Lê Minh Tuấn Lâm và ThS Trương Minh Tuyền góp ý cho đề tài của ThS.Lê Hoàng Anh
ThS Lê Minh Tuấn Lâm và ThS Trương Minh Tuyền góp ý cho đề tài của ThS.Lê Hoàng Anh


Chiều cùng ngày, Hội đồng khoa học Trường đã họp nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang”.

Chủ nhiệm đề tài do ThS Trần Thị Huyền – Phó trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục, Khoa Sư phạm cùng các thành viên: ThS Trần Thanh Hải, TS. Nguyễn Bách Thắng, ThS Châu Soryaly, ThS Trần Thị Lan Anh.

Mục tiêu của đề tài là mô tả thực trạng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, nêu rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến việc rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm. Đồng thời đề xuất một số giải pháp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang.

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế. 

Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề tài đạt 83,5/100 điểm, xếp loại Khá.

ThS Trần Thị Huyền chủ nhiệm đề tài
ThS Trần Thị Huyền chủ nhiệm đề tài

 

PGS. TS. Trần Văn Đạt chủ tịch Hội đồng nghiệm thu góp ý cho đề tài
PGS. TS. Trần Văn Đạt chủ tịch Hội đồng nghiệm thu góp ý cho đề tài


 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Thanh Vị - Thư Viện

Hình ảnh :

Tin liên quan: