Ngày 29/1, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Đề tài “Nghiên cứu nuôi trồng nấm vân chi Trametes alegans thu thập hoang dại tại An Giang” do TS Hồ Thị Thu Ba – Giảng viên Khoa Nông nghiệp – TNTN làm chủ nhiệm.
Nghiên cứu nhằm phân lập và định danh được nấm vân chi từ nguồn hoang dại tại vùng Bảy Núi tỉnh An Giang. Thông qua phương pháp sinh học phân tử và đánh giá hình thái, có thể kết luận nguồn nấm nghiên cứu chính là một dòng của loài Trametes elegans. Nghiên cứu lựa chọn môi trường nuôi trồmg nấm vân chi Trametes elegans trên môi trường nhân tạo đạt được một số kết quả nhất định. Hội đồng đánh giá đề tài đạt 83/100 điểm, xếp loại tốt.
Hội đồng cũng đã nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn chất mang để tạo chế phẩm xạ khuẩn Streptomyces sp. đối kháng với nấm Phytophthora sp. gây ra bệnh cháy lá, thối củ khoai môn” do ThS Nguyễn Phú Dũng – Giảng viên Khoa Nông nghiệp – TNTN và PGS.TS Lê Minh Tường – Giảng viên Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ đồng chủ nhiệm.
Đề tài được thực hiện nhằm tuyển chọn chất mang thích hợp tạo chế phẩm xạ khuẩn Streptomyces sp. CMAG 11 đối kháng nấm Phytophora sp. gây ra bệnh cháy lá thối củ khoai môn trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề tài đạt 81,75/100 điểm, xếp loại tốt.
Cùng ngày, Hội đồng đã xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu cấp Trường: “Đánh giá hiệu quả của rau muống (Ipomoea Aquatica Forsk.) và rau cần ống (Oenanthe Javanica) trong xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Long Xuyên, An Giang” do TS Nguyễn Trần Thiện Khánh -  Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo Sau đại học làm chủ nhiệm đề tài và ThS Võ Thị Dao Chi - Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường là thành viên.
Mục tiêu của đề tài là giúp cải thiện nguồn nước thải sinh hoạt ở các khu dân cư tại thành phố Long Xuyên, An Giang.
Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài này có nhiều tiềm năng để triển khai thực tế. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 83/100 điểm và được Hội đồng cho tiến hành thực hiện.

Thiện Mỹ - TV

TS Hồ Thị Thu Ba báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu
TS Hồ Thị Thu Ba báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu

 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Trưởng BM Công nghệ sinh học đóng góp ý kiến đề tài “Nghiên cứu nuôi trồng nấm vân chi Trametes alegans thu thập hoang dại tại An Giang”
TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Trưởng BM Công nghệ sinh học đóng góp ý kiến đề tài “Nghiên cứu nuôi trồng nấm vân chi Trametes alegans thu thập hoang dại tại An Giang”

 

PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

 

ThS Nguyễn Phú Dũng – Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng báo cáo trước Hội đồng
ThS Nguyễn Phú Dũng – Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng báo cáo trước Hội đồng

 

ThS Trần Văn Khải - Phó trưởng BM Khoa học Cây trồng đóng góp ý kiến đề tài “Tuyển chọn chất mang để tạo chế phẩm xạ khuẩn Streptomyces sp. đối kháng với nấm Phytophthora sp. gây ra bệnh cháy lá, thối củ khoai môn”
ThS Trần Văn Khải - Phó trưởng BM Khoa học Cây trồng đóng góp ý kiến đề tài “Tuyển chọn chất mang để tạo chế phẩm xạ khuẩn Streptomyces sp. đối kháng với nấm Phytophthora sp. gây ra bệnh cháy lá, thối củ khoai môn”

 

ThS Võ Thị Dao Chi - Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường báo cáo đề tài
ThS Võ Thị Dao Chi - Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường báo cáo đề tài


 

TS Nguyễn Trần Thiện Khánh - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo Sau đại học giải trình các ý kiến đóng góp cho đề tài
TS Nguyễn Trần Thiện Khánh - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo Sau đại học giải trình các ý kiến đóng góp cho đề tài

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: