Ngày 17/01, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học.

Đề tài “Nghiên cứu khả năng chế biến nước quả đường phèn và kẹo dẻo bổ sung gấc từ trái thốt nốt” do ThS Vũ Thị Thanh Đào và ThS Diệp Kim Quyên – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp - TNTN làm chủ nhiệm với mục đích tạo ra sản phẩm mới, tiện lợi, có giá trị trị cảm quan cao và khả năng bảo quản thời gian dài, đảm bảo an toàn thực phẩm.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu
Toàn cảnh buổi nghiệm thu

 

Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu khả năng chế biến nước quả đường phèn và kẹo dẻo bổ sung gấc từ trái thốt nốt” bên sản phẩm
Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu khả năng chế biến nước quả đường phèn và kẹo dẻo bổ sung gấc từ trái thốt nốt” bên sản phẩm

 

Đề tài “Tổng hợp và đánh giá khả năng hấp phụ ion nitrate, phosphate của vật liệu Triamine trên chất mang Silica” xốp do PGS, TS Nguyễn Trung Thành – Trưởng phòng Đào tạo làm chủ nghiệm cùng các cộng sự ThS Phan Phước Toàn, KS Lê ngọc Hăng, ThS Lê Trí Thích, ThS Nguyễn Thị Quỳnh Anh. 

Đây là đề tài mang tính cấp thiết vì thực trạng các nguồn nước tự nhiên và nước thải thường chứa các hộp chất nitơ và phốt pho vượt mức cho phép. Mục tiêu của đề tài nhằm xác định nồng độ axit flohydric và tỷ lệ thể tích triamine silane thích hợp trong quá trình tổng hợp vật liệu triamine trên chất mang silica xốp (TRI-SiO2); Đánh giá khả năng hấp phụ ion nitrate và phosphate của vật liệu TRI-P-SiO2) trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Hội đồng đánh giá cao tiềm năng thương mại hóa và ứng dụng thực tiễn của 2 nghiên cứu. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã đóng góp ý kiến cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, thống nhất trong cách dùng từ và hình thức để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của 2 đề tài lần lượt là 80,25/100 và  86,4/100, xếp loại Khá.

 

PGS, TS Nguyễn Trung Thành trình bày đề cương NCKH “Tổng hợp và đánh giá khả năng hấp phụ ion nitrate, phosphate của vật liệu Triamine trên chất mang Silica”
PGS, TS Nguyễn Trung Thành trình bày đề cương NCKH “Tổng hợp và đánh giá khả năng hấp phụ ion nitrate, phosphate của vật liệu Triamine trên chất mang Silica”

Hữu Nghị - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: