Ngày 23/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài 1: “Điều kiện đủ cho sự đồng bộ hóa trong mạng lưới đầy đủ các hệ phương trình phản ứng – khuếch tán dạng Hindmarsh-Rose với liên kết tuyến tính” do TS Phan Văn Long Em – Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.
Đề tài nghiên cứu về sự cộng hưởng đồng nhất trong mạng lưới đầy đủ bao gồm n nút. Mỗi nút được giới thiệu bằng một hệ phương trình phản ứng – khuếch tán dạng Hindmarsh-Ros, đây là mô hình được đơn giản hóa từ hệ phương trình nổi tiếng Hodgkin-Huxley. Sản phẩm của đề tài là một Bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học Quốc tế,  chuyên ngành Toán ứng dụng có chỉ số Scopus (Q4) trên Bảng xếp hạng Scimag.
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm phong phú thêm các kết quả về sự đồng bộ hóa trong mạng lưới đầy đủ các hệ phương trình phản ứng – khuếch tán dạng Hindmarsh-Rose với liên kết tuyến tính.
Đề tài đạt 93,8/100 điểm, xếp loại Xuất sắc.
          Đề tài 2: “Nghiên cứu định danh và thuần hóa một loài nấm thuộc chi Letinus mọc hoang dại thu thập tại vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang” do TS Hồ Thị Thu Ba – GV Bộ môn Công nghệ Sinh học – Khoa Nông nghiệp Tài nguyên Thiên nhiên làm chủ nhiệm.
         Đề tài nghiên cứu phân lập và định danh được nấm thuộc chi Lentinus từ nguồn hoang dại tại Núi Dài, tỉnh An Giang thông qua phương pháp sinh học phân tử và đánh giá hình thái.
Kết quả của nghiên cứu là bước đầu xác định loài nấm hoang dại là loài Lentinus squarrosulus thông qua trình tự 18S rRNA và quan sát hình thái. 
Đề tài đạt 79,4/100 điểm, xếp loại Khá.

Thanh Trúc - TV

TS Phan Văn Long Em – Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm báo cáo tóm tắt đề tài
TS Phan Văn Long Em – Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm báo cáo tóm tắt đề tài

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: