Ngày 19/05, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài.

Đề tài “Phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học đại số và giải tích” do TS Nguyễn Phương Thảo – Trưởng khoa Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm đề tài và ThS Vương Vĩnh Phát, ThS Phạm Mỹ Hạnh làm thành viên.

Nhóm tác giả đề tài 1
Nhóm tác giả đề tài 1


Mục tiêu của đề tài là nhằm tìm hiểu thực trạng, phân tích các trở ngại của học sinh trong khi giao tiếp toán học (trở ngại về kiến thức, về kỹ năng biểu diễn toán học và lập luận toán học); xác định khả năng giao tiếp toán học của học sinh trung học phổ thông khi học về đại số và giải tích (chẳng hạn học về hệ số góc, hàm số liên tục, giới hạn của hàm số, hàm số và hàm số đạo hàm trong chương trình cơ bản). Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học của học sinh, xác định hiệu quả của biện pháp đã đề xuất, để có thể áp dụng trong dạy và học.
Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 83.5/100 điểm, xếp loại Khá.
Đề tài “Tổng hợp và đánh giá khả năng hấp phụ ion nitrate, phosphate của vật liệu triamine trên chất mang silica xốp” do PGS.TS Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Phòng Đào tạo làm chủ nhiệm đề tài và ThS Phan Phước Toàn, ThS Lê Trí Thích, ThS Nguyễn Thị Quỳnh Anh làm thành viên.

Nhóm tác giả đề tài 2
Nhóm tác giả đề tài 2


Mục tiêu của đề tài nhằm xác định nồng độ axit flohydric và tỷ lệ thể tích triamine silane thích hợp trong quá trình tổng hợp vật liệu triamine trên chất mang silica xốp (Tri-P-SiO2); Đánh giá khả năng hấp phụ ion nitrate và phosphate của vật liệu Tri-P-SiO2 trong điều kiện phòng thí nghiệm.
Theo Hội đồng Khoa học, kết quả của đề tài là một tài liệu khoa học mới, bổ ích, thiết thực cho việc học tập, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 87.6/100 điểm, xếp loại Tốt.

Hội đồng phản biện
Hội đồng phản biện


 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Thanh Trúc – TV

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: