Ngày 23/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Phổ kích thích tập thể trong lớp đôi BLG – 2DEG ở nhiệt độ hữu hạn”.

Đề tài do TS Nguyễn Văn Mện – Trưởng Bộ môn Vật lý (Khoa Sư phạm) làm chủ nhiệm và ThS Đổng Thị Kim Phượng – Giảng viên Bộ môn Vật lý làm thành viên.

Nhóm tác giả đề tài “Phổ kích thích tập thể trong lớp đôi BLG – 2DEG ở nhiệt độ hữu hạn”
Nhóm tác giả đề tài “Phổ kích thích tập thể trong lớp đôi BLG – 2DEG ở nhiệt độ hữu hạn”

 

Hội đồng phản biện
Hội đồng phản biện


Mục tiêu của đề tài nhằm tính toán và vẽ đồ thị phổ kích thích tập thể cho lớp đôi được cấu tạo từ BLG và 2DEG, có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ và sự không đồng nhất của điện môi nền, góp phần hoàn chỉnh lý thuyết về các cấu trúc lớp có chứa graphene.
Hội đồng Khoa học đã có nhiều góp ý cho Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện đề cương. Kết quả, đề tài đạt 88.7/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Cùng ngày, Hội đồng cũng đã họp xét duyệt đề cương đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động tham vấn tâm lý học đường cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông huyện miền núi tỉnh An Giang” do ThS Trần Thị Huyền – Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý Giáo dục làm chủ nhiệm, ThS Lê Thị Hồng Hạnh – Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn làm thành viên.
Mục tiêu của  đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng hoạt động tham vấn tâm lí học đường và đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động tham vấn tâm lí học đường cho học sinh ở một số trường THPT huyện miền núi tỉnh An Giang. Đề tài đạt 84.7.7/100 điểm và thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Thanh Trúc - TV

Nhóm tác giả đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động tham vấn tâm lý học đường cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông huyện miền núi tỉnh An Giang”
Nhóm tác giả đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động tham vấn tâm lý học đường cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông huyện miền núi tỉnh An Giang”

 

Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận
Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận


 

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH
Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: