Ngày 11/05, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020- 2021.

Đề tài 1: “Mối quan hệ số khuyết không lấy tích phân của các ánh xạ phân hình từ đa tạp Kähler vào đa tạp con xạ ảnh” do TS Lê Ngọc Quỳnh – Trưởng Bộ môn Toán (Khoa Sư phạm) làm chủ nhiệm. Đề tài thực hiện với mục tiêu áp dụng lí thuyết Nevanlinna để thiết lập mối quan hệ số khuyết không lấy tích phân của các ánh xạ phân hình từ đa tạp Kähler M vào đa tạp con xạ ảnh V trong Pn (C) với một họ siêu mặt ở vị trí dưới tổng quát tương ứng với đa tạp con xạ ảnh V và bội chặn của số khuyết được ước lượng cụ thể.
Đề tài đạt 88,4/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện.
Đề tài 2: “Điều kiện đủ cho tính liên của ánh xạ nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu” do ThS Võ Thành Tài – Phó Trưởng Bộ môn Toán (Khoa Sư phạm) làm chủ nhiệm. Đề tài thực hiện với mục tiêu đưa ra một kết quả mới về điều kiện đủ cho tính liên tục của ánh xạ nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu phụ thuộc tham số.
Đề tài đạt 85,4/100 điểm và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện.
Đề tài 3: “Ảnh hưởng của các mức xơ trung tính đến khả năng tiêu thụ và hóa dưỡng chất thức ăn bò lai hướng thịt Black Angus 16-18 tháng tuổi tại tỉnh An Giang” do ThS Nguyễn Bình Trường – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi Thú y (Khoa Nông nghiệp – TNTN) làm chủ nhiệm. Đề tài thực hiện với mục tiêu xác định hàm lượng NDF thích hợp trong khẩu phần ở điều kiện in vivo đối với bò lai hướng thịt (Balck Angus x lai Zebu).
Để phù hợp với đối tượng nghiên cứu, Hội đồng đã đề nghị chủ nhiệm chỉnh sửa tên đề tài thành “Ảnh hưởng của các mức xơ trung tính đến khả năng tiêu thụ và hóa dưỡng chất thức ăn bò lai hướng thịt Black Angus 21-23 tháng tuổi tại tỉnh An Giang”. Đề tài đạt 79/100 và được Hội đồng thống nhất cho tiến hành thực hiện.

Thanh Vị - TV

TS Lê Ngọc Quỳnh giải trình các câu hỏi của Hội đồng
TS Lê Ngọc Quỳnh giải trình các câu hỏi của Hội đồng

 

Thành viên phản biện cho đề tài của TS Lê Ngọc Quỳnh
Thành viên phản biện cho đề tài của TS Lê Ngọc Quỳnh

 

ThS Võ Thành Tài báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học
ThS Võ Thành Tài báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học

 

Thành viên phản biện đóng góp ý kiến cho đề tài của ThS Võ Thành Tài
Thành viên phản biện đóng góp ý kiến cho đề tài của ThS Võ Thành Tài


 

ThS Nguyễn Bình Trường báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học trước Hội đồng
ThS Nguyễn Bình Trường báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học trước Hội đồng

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: