Ngày 28/8, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài “Xác định điều kiện hoạt động tối ưu và động học của enzyme α-Amylase và Glucoamylase Toruzyme”.

Đề tài do TS. Trần Phương Lan – Giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.

TS. Trần Phương Lan – Chủ nhiệm đề tài
TS. Trần Phương Lan – Chủ nhiệm đề tài


Mục tiêu của đề tài là xác định được điều kiện hoạt động tối ưu và động học của enzyme α-Amylase và Glucoamylase Toruzyme để làm cơ sở cho các nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo.
Đề tài được thực hiện qua 5 thí nghiệm và có những đóng góp tích cực các mặt trong xã hội và đời sống. Các kết quả báo cáo của đề tài là tiền đề cho sự phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học nói chung và công nghệ enzyme trong chế biến và bảo quản thực phẩm nói riêng.
Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa và có nhiều tiềm năng để triển khai ứng dụng thực tế. Kết quả, đề tài đạt 85.4/100 điểm, xếp loại Tốt.

Hội đồng nghiệm thu với chủ nhiệm đề tà TS. Trần Phương Lan
Hội đồng nghiệm thu với chủ nhiệm đề tài TS. Trần Phương Lan


Chiều cùng ngày, Hội đồng khoa học Trường ĐH An Giang đã họp nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống bản đồ địa lý tỉnh An Giang phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu Địa lý địa phương”. Đề tài do ThS. Trần Thế Định – Giảng viên Bộ môn Địa lý (Khoa Sư phạm) làm chủ nhiệm.

Th.S. Trần Thế Định – Chủ  nhiệm đề tài
Th.S. Trần Thế Định – Chủ  nhiệm đề tài

 

Hội đồng nghiệm thu góp ý cho đề tài Th.S. Trần Thế Định
Hội đồng nghiệm thu góp ý cho đề tài Th.S. Trần Thế Định


 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài của Th.S. Trần Thế Định
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài của Th.S. Trần Thế Định

 

Mục tiêu của đề tài là ứng dụng tính năng của GIS để xây dựng hệ thống bản đồ địa lý nhằm góp phần phục vụ tốt hơn cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu địa lý địa phương tỉnh An Giang.
Đề tài nghiên cứu tập trung vào toàn bộ lãnh thổ An Giang theo đơn vị hành chính với tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 3.536,68 km2; được thực hiện từ 04/2018 đến 06/2019, tập trung xây dựng 06 bản đồ địa lý cấp tỉnh về các lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh An Giang (khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, kinh tế chung, nông nghiệp và dân cư).
Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, đề tài đạt 87.8/100 điểm, xếp loại Tốt.

Thanh Vị - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: