Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non. Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2020 (đợt bổ sung)

  • 12/10/2020 17:28

Căn cứ Đề án và Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học An Giang,

Xem tiếp

Thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 2)

  • 20/07/2021 09:10

"...Nhà trường thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 2), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc công bố kết quả xét duyệt Bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức thứ 5, đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 1)

  • 31/05/2021 17:00

"...Trường Đại học An Giang công bố kết quả xét duyệt Bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức thứ 5 (đợt 1)"

Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021

  • 31/05/2021 14:28

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021"

Xem tiếp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2021

  • 28/05/2021 14:49

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2021"

Xem tiếp

An Giang University

Thông báo chiêu sinh khóa tập huấn "Phương pháp giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh" tại Trường Đại học An Giang 2021

  • 20/04/2021 14:02

Trường Đại học An Giang thông báo chiêu sinh khóa tập huấn "Phương pháp giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh" như sau:

Xem tiếp

Thông báo Thu học phí chính quy Học kỳ II năm học 2020-2021

  • 25/03/2021 15:16

"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí Học kỳ II năm học 2020-2021"

Xem tiếp

Thông báo tổ chức cuộc thi “VANG MÃI BẢN TÌNH CA”

  • 09/03/2021 10:12

"...Trường Đại học An Giang thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên và học sinh của Trường Phổ thông THSP đăng ký tham gia cuộc thi “Vang mãi bản tình ca” năm 2021"

Xem tiếp

Thông báo về việc học viên, sinh viên đi học lại

  • 17/02/2021 16:21

Trường Đại học An Giang thông báo về việc đi học lại của học viên, sinh viên

Xem tiếp

Thông báo về việc cho sinh viên và giảng viên nghỉ học phòng chống dịch cúm Covid-19

  • 03/02/2021 16:21

"...Trường Đại học An Giang thông báo lịch nghỉ học cho sinh viên và giảng viên toàn trường, như sau:"

Xem tiếp