"...ĐHQG đã đồng ý cho phép Trường ĐHAG được tham gia vào Đề án CTGT từ năm 2021. Nhằm thực hiện tốt Đề án CTGT, Nhà trường thông báo đến Khoa/Bộ môn đề xuất và đăng ký danh mục giáo trình biên soạn, giáo trình dịch sử dụng giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường năm 2021"

1239-TB-DHAG

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1239-TB-DHAG.pdf 1.018.243
1 Bieu mau dang ky.pdf 379.894
Hình ảnh :

Tin liên quan: