Căn cứ Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Chi tiết thông báo, mời xem tại đây!

Hình ảnh :

Tin liên quan: