"...Nhà trường thông báo về việc phúc khảo kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 2), cụ thể như sau:"

622-TB-DHAG-HDTS

 

622-TB-DHAG-HDTS

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: