"...Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022, cụ thể như sau:"

Thông báo thu học phí đào tạo chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

 

Thông báo thu học phí đào tạo chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: