Trường Đại học An Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) như sau:

I. Yêu cầu chung:

-       Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

-       Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ (Tiến sĩ: không quá 50 tuổi; Thạc sĩ: không quá 45 tuổi; Đại học: không quá 35 tuổi);

-       Có đủ hồ sơ tuyển dụng (quy định tại Mục VII của Thông báo này);

-       Có lý lịch rõ ràng;

-       Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo trình độ nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với ngạch viên chức xin dự tuyển; riêng đối với vị trí giảng viên phải tốt nghiệp hệ chính quy và đạt loại khá trở lên;

-       Có đủ sức khỏe, đảm bảo công tác lâu dài và không mắc bệnh truyền nhiễm, không dị tật, không nói ngọng, nói lắp.

-       Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

-       Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-       Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Những người bị buộc thôi việc, bỏ việc tại các cơ quan, đơn vị khác.
II. Vị trí tuyển dụng:

...

>> Chi tiết xin vui lòng xem nguyên văn của Thông báo

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TB 363_TB-DHAG ngay 04-12-2017 tuyen dung vien chuc 2017 dot 2.pdf 2.150.475
1 Don_xin_du_tuyen_vien_chuc_3.doc 31.744
1 Bang tham chieu quy doi chung chi ngoai ngu tuong duong khung nang luc ngoai ngu 6 bac_0.pdf 542.160

Tin liên quan: