Để đáp ứng nhu cấu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạ sĩ, kế hoạch cụ thể như sau:

Chi tiết vui lòng xem đính kèm...

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 311-TB-DHAG.pdf 1.189.984

Tin liên quan: