Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực Nông nghiệp của Tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận trong khu vực Đồng bằng Sông cửu Long;

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh:

Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 TBTS_2017_KHCT.pdf 1.971.227

Tin liên quan: