Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh An Giang và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học An Giang phối hợp với trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ các chuyên ngành sau:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 145-TB-DHAG.pdf 4.148.774

Tin liên quan: