Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học), năm 2017 như sau:

I. NGÀNH HỌC, KHỐI THI TUYỂN, MÔN XÉT TUYỂN

(Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm)

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 46-TB-DHAG TB TS DH, CD hinh thuc GDTX (VLVH) nam 2017- FINAL.pdf 2.536.442

Tin liên quan: