Trường Đại học Sư phạm Huế kính thông báo về việc tuyển sinh đào tạo đại học liên thông tại Trường Đại học An Giang năm 2016 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp CĐSP đúng ngành sẽ đào tạo đại học; không hạn chế tuổi; có đủ sức khỏe theo học và được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương đồng ý cho đi học.

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1101-TB-DHSG-DTDH-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-nam-2016.pdf 1.489.163

Tin liên quan: