Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 như sau:

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 DHAG.TB_.784.pdf 4.993.244
Hình ảnh :

Tin liên quan: