"...Trường Đại học An Giang – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau:"

TBTS-Cao-hoc-AGU-2021

 

TBTS-Cao-hoc-AGU-2021

 

TBTS-Cao-hoc-AGU-2021

 

TBTS-Cao-hoc-AGU-2021

 

TBTS-Cao-hoc-AGU-2021

 

TBTS-Cao-hoc-AGU-2021

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: