"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học để giảng dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên và giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Đại lý đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018"

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học

 

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học

 

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học

 

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học

 

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học

 

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Don dang ky hoc.pdf 475.701
Hình ảnh :

Tin liên quan: