Xuất phát từ nhu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy bô môn Âm nhạc cho các trường trung học trong tỉnh An Giang
 Trường Đại học An Giang tuyển sinh ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên vừa học vừa làm
chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 220-TB-DHAG.pdf 74.505

Tin liên quan: