Xuất phát từ nhu cầu nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy bô môn Âm nhạc cho các trường trung học trong tỉnh An Giang

Trường Đại học An Giang tuyển sinh ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên vừa học vừa làm

Chi tiết cụ thể vui lòng xem tập tin đính kèm!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 220-TB-DHAG.pdf 74.505

Tin liên quan: