Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức GDTX (Liên thông và Văn bằng 2) năm 2018. Chi tiết, vui lòng xem tập tin đính kèm!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1594_TB_DHAG.pdf 773.554
Hình ảnh :

Tin liên quan: