Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-ĐHAG ngày 03/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ tại Trường Đại học An Giang;

 Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1869-QD-DHAG.pdf 120.797

Tin liên quan: