Để việc thực hiện bảo hiểm cao người đối với cán bộ, giảng viên được liên tục, Nhà trường thông báo đến toàn thể CB, GV mức phí bảo hiểm năm 2018 như sau:

=> Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 352-TB-DHAG.pdf 1.158.081

Tin liên quan: