Để việc thực hiện bảo hiểm con người đối với cán bộ, giảng viên được liên tục, Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGV mức phí bảo hiểm tham gia Công ty Bảo hiểm Bảo Việt An Giang năm 2019. Chi tiết, mời xem trong tập tin đính kèm!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 1583-TB-DHAG.pdf 869.349

Tin liên quan: