"...Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục thường xuyên (VLVH) tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 và hình thức giáo dục chính quy tốt nghiệp năm 2020 (đến tháng 12/2020) về việc nhận bằng tốt nghiệp"

87-TB-DHAG

 

87-TB-DHAG

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: