"...Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan, Trường Đại học An Giang thông báo cho sinh viên, học viên toàn trường tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới."

Chi tiết thông báo, mời xem tại đây!

Hình ảnh :

Tin liên quan: